138071
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
169
682
135255
861
5912
138071

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-06 15:54

สวัสดิการแรงงาน

Post on 29 ธันวาคม 2559
ฮิต: 354

 

คำถามที่ 1

 

 

ถาม :

นายจ้างไม่มีสวัสดิการใดๆ เลยจะทำอย่างไร

 

 

ตอบ :

นาย จ้างมีหน้าที่ต้องจัดสวัสดิการให้ครบทุกประเภทและ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม จัดห้องน้ำ และห้องส้วมสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง จัดสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล เป็นต้น ส่วนสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดนายจ้างมีอำนาจจัดขึ้นได้เองตามความ เหมาะสม หากนายจ้างไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย ท่านสามารถแจ้งพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติตาม กฎหมาย